tisdag 22 december 2009

Nördvarning

Eftersom då säkerhetskontrollen i Sydney tog mina stickor (ja, jag skall komma över det någon gång), så tillbringade jag tre veckor i Malaysia med att försöka leta nya stickor. Stickning verkar inte vara "stort" varken i Australien eller Malaysia. Kan ju bero på värmen... I vilket fall sprang jag på en stickaffär i ett shoppingcentrum i Kuala Lumpur. Såg riktigt trevligt ut, ett par damer satt där inne och stickade och myste. Men det fanns bara allergiframkallande nylongarnen och inga spännande mönster. Sedan sprang jag på dessa virknålar i en japansk affär:

Since then security at Sydney Airport took my knitting needles (yes, I will get over it eventually), I spent three weeks in Malaysia trying to find new needles. Knitting does not seem to be a big thing either in Australia or Malaysia. Can of course be due to the heat ... Anyway, I stumbled upon a knitting store in a shopping mall in Kuala Lumpur. Looked really nice, a couple of ladies sitting there, knitting and smiling. But there were only allergenic nylon yarns and no interesting patterns. Then I saw these crochet needles in a Japanese shop:Och jag kan inte hjälpa att jag tycker det är jättekul att det står "knitting needles" när det är virknålar. Visade detta hysteriskt lustiga för ett par vänner, varav en iallafall är inbiten stickare, men de bara stirrade på mej. Jag började då undra om jag hade tappat verklighetsförankringen totalt, det har ju hänt förut, och blivit en fullständig sticknörd? Osökt kom tankarna in på filmen "Plötsligt i Vinslöv". Vad för slags film skulle det bli om mej om man klippte ihop de mest intensiva stickningsögonblicken?
And I can not help but think it is hilarious it says "knitting needles" on the outside when it is crochet needles. Showed this hysterically funny observation to a couple of friends, including one who really is into knitting, but they just stared at me. I began to wonder if I'd lost all sense of realism, this has happened before, and finally become a full knitting nerd? My thoughts automatically went to the movie "Suddenly in Vinslöv". What kind of movie would it turn out to be about me if one made a movie out of the most intense moments of knitting?

På stickorna är en candle flame sjal i Kid Silk och en sådan här i en av Drops gråa alpackor, stickar den på rundstickor:
On the needles are a candle flame shawl in Kid Silk and one like this in one of Drops grey alapackas, knitted on circular needles:

onsdag 16 december 2009

Åter på svensk mark / Back in Sweden

Hemma igen. Skönt och lite trist. Det är ju roligare med 30 grader varmt och sol, än 0 grader och geggamojja. Helt ärligt. Men aporna började till sist längta hem efter Gameboys och vänner. Och jag började längta tillbaka till mina stickor. De tre sjalprojekt jag hade med på resan, av dessa blev det nichts och intet pga övernitiska tjänstemän vid säkerhetskontrollen på Sydneys flygplats. Det är helt otroligt, jag trodde jag var med i Dolda Kameran eller något, men faktum är att de tog mina två rundstickor, 6 och 7 mm i säkerhetskontrollen. Jag hade kollat upp inför min senaste US resa om stickor var ok ombord, och på US typ Luftfartsverkssida står det att stickor är ok. Det är också ok i Europa. Så man kan lugnt åka Qantas från Heathrow stickandes till Sydney. Men stickor blir farliga om man lämnar Sydney med Qantas för att åka till London. Logik, HALLÅ??? Ja, skall man skratta eller gråta, jag vet inte, här kommer jag, svensk och småbarnsmamma, resandes med mina apor, och jag anses vara en säkerhetsrisk. I säkerhetskontrollen föreslog jag att de skulle ta mina pennor också, för att ur ett potentiellt vapenperspektiv är det ingen skillnad på en grov sticka och en kulspetspenna. Jag tyckte också att det var bäst att de tog garnet också, jag kunde ju få för mej att strypa piloten. Då blev de arga och tyckte att jag hade ett attitydsproblem och om jag inte lugnade ned mej skulle jag inte få följa med på flighten. Ja, suck. Det känns ju inte bra att säkerhetsfolket spenderar en massa tid och energi på icke-risker, dvs rundstickor 6 mm. Om man som jag, är lite orolig för terroristhot , så känns det ju inte bättre att veta att säkerhetsfolk intresserar sig för stickor, när de, rent statistiskt, borde kolla in alla potentiella al-Qaida nissar istället. Är fortfarande ARG. Tack och lov kunde man beställa nya på Garnkorgen på nätet, från Kuala lumpur. Så nya, långa rundstickor låg och väntade på mej när jag kom hem. Och idag läste jag i Sydney Tribune Post Herald Paper Chronicle att tom Australiens regering hade tagit sitt förnuft till fånga, from juli nästa år är stickor inte längre farliga, vilken tur!!!

"Carry-on baggage rules will be relaxed under a shake-up of aviation security announced by the Federal Government today.The changes will see passengers again allowed to carry some sharp implements, such as nail files and clippers, umbrellas, crochet and knitting needles on board aircraft from July next year.Metal cutlery will return to return to cabin meals and airport restaurants following Government recognition that security arrangements must be targeted at 'real risks'."

De får väl ompröva sitt beslut i den händelse att al-Qaida tar upp strumpstickning hemma i sina afganska grottor. Det skulle ju verka suspekt.

Home again. Both nice and a bit boring. It's more fun with 30 degrees and the sun, than 0 degrees and mud mud mud. Quite honestly. But the monkeys began to finally long for GameBoys and friends. And I began to miss to my knitting. The three shawl projects I had brought on the trip, of these became nada due to overzealous officials at the security check at Sydney airport. It is quite unbelievable, I thought I was on Candid Camera or something, but they actually took my two circular needles, 6 and 7 mm at the security checkpoint. I had made sure before my last U.S. trip needles were ok on board, and the U.S. Aviation Safety whatever internet page says that knitting needles are ok onboard. It is also ok in Europe. So you can safely go by Qantas from Heathrow to Sydney knitting. But knitting is dangerous if you leave Sydney with Qantas to go to London. Logic, hello?? Yes, should you laugh or cry, I do not know, here I come, a Swedish mother traveling with small monkeys, and I am considered a security risk. In the security check, I suggested that they should take my pens too, that from a potential weapon perspective there is no differenc between a knitting needle and a ball-point pen. I thought it was best that they took the yarn also, I could potentially strangle the pilot. Then they became angry and said I had an attitude problem and if I did not calm down I would not be allowed on the flight. Yes, sigh. It does not feel good that the security people are spending a lot of time and energy on non-risks, ie, circular needles 6 mm. If you are like me, a bit worried about terrorist threats, it certainly does not feel nice to know that security people are interested in knitting needles, when they, from a purely statistically point of view, should check out all potential al-Qaeda guys instead. Am still angry. Thankfully, you could order new needles at Garnkorgen online, from Kuala Lumpur. So new, long circular needles were waiting for me when I got home. And today I read in the Sydney Herald Tribune, Post Chronicle Paper that even the Australian government has been doing some serious thinking, from July next year it is no longer dangerous with knitting needles onboard, how lucky!

"Carry-on luggage rules will be relaxed in a shake-up of aviation security announced by the Federal Government today.The changes will see passengers again allowed to carry some sharp implements, such as nail files and clippers, umbrellas, crochet and knitting needles on board aircraft from July next year.Metal cutlery will return to return to cabin meals and airport restaurants following Government recognition that security arrangements must be targeted at 'real risk'. "

They'll have to reconsider their decision in the event that al-Qaida takes up knitting in their Afghan caves. That would seem suspicious.


Jag hade med mej en färdigstickad sjal, i Kidsilk, birch-mönster. Jag stickade den i somras på semestern. Den blev en present till en av vännerna som vi delvis bodde hos.

I brought a finished shawl in Kidsilk, birch-pattern, to Sydney. I knitted it during the summer holiday and it was a gift to one of the friends we stayed with in Sydney.