tisdag 29 september 2009

Snoppvärmaren har krympt / The willy-warmer has shrunk

Jaha, så kan det gå. Min man gillade inte formen på snopp-värmaren. Han tyckte den blev för lång, när den borde vara kortare och bredare, typ rundare (?). Han sa att det likande en Barbapappa, när formen mera skulle bli som ett maffigt äpple. Så då fick jag repa upp och se glad ut. Nu har jag bytt ut stolparna mot fasta maskor, vilket borde ge en "kortare" form, mera rund. Det skall nämligen bli en sådan här. Från filmen Min Granne Totoro och på Youtube.

Well, bad things happen. My husband did not like the shape of the willy-warmer. He thought it was too long, when it should be shorter and wider, like more round (?). He said that it looked more like a Barbapappa, when the form should be more like a gorgeous apple. So then I had to unravel (= frog) and look happy anyway. Now I have exchanged the single crochets for normal stitches , which should give me a "shorter" form, more round. It it will eventually turn out like one like this. From the movie My Neighbor Totoro and on Youtube.


Annars ligger det lite lågt på stickfronten. Min lill-apa har varit sjuk, han fick något virus och kräktes som jag aldrig har sett någon kräkas förut. Tillslut blev han inlagd på sjukhuset, lite för dehydrerad än vad som är hälsosamt. Även om hygienen på svenska sjukhus är under all kritik, var det ändå skönt att sitta och mata en liten skrutt med spruta på ett svenskt sjukhus, än i ett flyktingläger i Kongo. Det finns inget värre än kräkningar. Hade jag vetat att barn kräktes så som de gör, dvs över hela mej, så hade jag nog köpt ytterligare en orm istället. Finns en del saker som inte är så kul med barn:
1. De kräks ofta, första gången ofta helt plötsligt, gärna över mammas ansikte när hon ligger och sover.
2. Man behöver umgås med deras kompisars föräldrar på kalas eller "mysiga" träffar i lekparken en söndagseftermiddag.
3. De vill ha kalas när de fyller år, vilket innebär att ditt hem invaderas av galna pojkar mellan 5-10 år.
4. Ibland får de springmask eller löss. Då måste man behandla och städa hela huset som en galning. Och springmask är värre än löss. trodde aldrig jag skulle säga det.

Ja, det var väl allt. I övrigt är mina apor helt fantastiska att få leva tillsammans med. Och mellanapan har visst ångrat sig vad gäller en ny stickad mössa. Det blev lite kallt om skallen tydligen, och nu ville han gärna ha en fin stickad mössa. Där ser man!

Otherwise nothing is happening at the knitting front. My little monkey has been sick, he got a virus and vomited as I have never seen anyone vomit before. Finally, he was admitted to hospital, a bit too dehydrated than what is considered healthy. Although the hygiene in Swedish hospitals is beneath any decent standard, it was still nice to feed a little friend with a syringe in a Swedish hospital, than in a refugee camp in Congo. There is nothing worse than to vomit. Had I known that children vomit as they do, that is all over me, I would probably have bought another snake instead. There are some things which are not so fun with children:

1. They vomit a lot. Initially, often quite suddenly, over the mother's face when she is sleeping. 2. You need to socialize with their friends' parents at parties or at "cozy" meetings at the playground a Sunday afternoon.
3. They want a party when it is their birthday, which means that your home is invaded by crazy boys between 5-10 years.

4. Sometimes they get pinworms or lice. Then you have to treat it and clean the whole house like a madman. And pinworms are worse than lice. Never thought I would say it.


Yes, that's all I guess. Otherwise, my monkeys are truly wonderful to live with. And the middle monkey has changed his mind in terms of a new knitted hat. It was a bit cold the other day obviously, and now he would like to have a nice knitted hat. There you go!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar